Minska risken för smittspridning av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällssmitta av coronaviruset, covid-19, är mycket hög i Sverige. Fokus ligger nu på att fördröja smittspridning och på att skydda de äldsta och sköraste. Vi behöver hjälpas åt och ta ansvar. Håll i och håll ut!

  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • Res ansvarsfullt - minimera fysisk kontakt, håll avstånd (även utomhus)

Important information - avoid getting together during holidays

Se filmen om hur vi jobbar inom vård och omsorg