1
Pågående arbeten

Pågående arbeten

1
  • Bro över Lerälven stängd för trafik
    2018-11-19

    Bron över Lerälven till före detta Handelsträdgården är stängd för all trafik även för gående och cyklister. All trafik hänvisas till Ekebyvägen och/eller Järnvägsgatan för passage till och från centrum.

E-tjänster, blanketter och styrdokument

E-tjänster och blanketter, finns som länk högst upp på alla sidor
Styrdokumenten är våra viktigaste dokument som mål, visioner, planer, riktlinjer med mera. Här finns också kommunala bolag, taxor och avgifter.

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan