Minska risken för smittspridning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällssmitta av Coronaviruset, covid-19, är mycket hög i Sverige. Fokus ligger nu på att fördröja smittspridning och på att skydda de äldsta och sköraste. Vi behöver hjälpas åt och ta ansvar

  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • Avstå resor - minimera sociala kontakter

Vård och omsorg är inom kort i behov av fler munskydd. Om du har tillgång kontakta Ulla Engström, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Sunne kommun

Vård och omsorg samt individstöd i Sunne kommun söker extrapersonal.