Minska risken för smittspridning av coronaviruset

Pandemin pågår, vi behöver hjälpas åt och ta ansvar. Följ de nationella restriktionerna. Håll i och håll ut! /2021-07-22
Vecka 30-31 uppdaterar vi enbart om specifik lokal information behöver kommuniceras.  Håll dig uppdaterad via krisinformation.se och på Vårdguiden 1177.se

 • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Minimera fysisk kontakt, håll avstånd (även utomhus)

Till krisinformation.se: Sammanfattning av förbud och rekommendationer
Till mer information på sunne.se: Different languages 
Covid-19, veckorapport,  Information för företagare,  Bra länkar
Är du utsatt för våld?, Stöd vid psykisk ohälsa

Störningar

Störningar

 • Information om coronaviruset
  2020-06-15

  Här hittar du samlad information om coronaviruset. Vi ger lokal information som utgår från myndighetens råd.

Pågående arbeten

Pågående arbeten

 • Farleden stängd under juli månad
  2021-07-16

  Farleden genom Frykensundet i Sunne är stängd fram till och med 30 juli. Bygget av den nya gång- och cykelbron mellan Älvgatan och Torvnäs i Sunne, som föranleder stängningen, fortlöper planenligt.

 • Gång- och cykelbron över Frykensundet försenad
  2021-05-06

  Arbetet med gång- och cykelbron över Frykensundet blir tre veckor försenat. Sunne kommun är mån om båttrafiken och har därför bett entreprenören att hålla sundet öppet fem helger, från första helgen i juni till första helgen i juli.

Det bästa med Sunne

Sagolika Sunne 2021

Uppleva, se och göra

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan 

Nyfiken på Sunne?

I vår filmserie "Det bästa med Sunne" berättar några Sunnebor om hur det är att leva, utbilda sig och bo i Sunne. Olika personligheter med olika intressen som gör Sunne till en levande och spännande plats.
Filmerna hittar du här