Sunne arbetar förebyggande inför eventuell bränslekris

Publicerad: 14 augusti 2023
Om en kris uppstår är det viktigt att kommuner och regioner kan fortsätta bedriva samhällsviktiga verksamheter, så som äldreomsorg, skola eller dricksvattenförsörjning.

Flera av dessa funktioner är beroende av drivmedel, och Sunne kommun arbetar nu förberedande för att vara rustade om de ordinarie leveranskedjorna brister.

Efter ett politiskt beslut ska Sunne kommun samarbeta med lokala företagare, som i en krissituation kan bistå med drivmedel mot en ersättning. Det kan vara exempelvis åkerier, skogsindustrier eller lantbrukare, som redan idag har godkända och storskaliga drivmedelsdepåer.

Läs mer om Sunnes drivmedelsberedskap

Teckna ett drivmedelsavtal med kommunen

Om du som företagare är intresserad av att teckna ett drivmedelsavtal med kommunen, eller om du har några frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss.

E-post: anders.olsson@sunne.se

Skicka ditt svar senast 18 augusti 2023.