Förhindra att afrikansk svinpest sprider sig

Publicerad: 15 september 2023
Den afrikanska svinpesten drabbar tamgrisar och vildsvin, vilket hänt på några platser i landet. Jordbruksverkets råd om vad allmänheten, grishållare och jägare behöver tänka på är viktigt att ta del av så att viruset inte sprids vidare.

Afrikansk svinpest har påvisats i prover från döda vildsvin som hittats i Fagersta och Norbergs kommuner. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Det smittsamma viruset som drabbar grisar och vildsvin är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.  

Här följer råd om vad allmänheten, grishållare och jägare behöver tänka på. 

Information från Jordbruksverket 

Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

Vad allmänheten kan göra 

  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). 

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vad grishållare och jägare ska tänka på. Länk nedan.