Sunne förbättrar företagsklimatet mest i länet

Publicerad: 21 maj 2024
Sunne kommun förbättrar sitt företagsklimat mest i Värmland, enligt företagens sammanfattande omdöme. Av de 15 frågekategorierna förbättrar sig Sunne inom 13. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Sunne kommun har en stark positiv förändring med betyget 3,9.

32 124 företag i landet har gett sin syn på det lokala företagsklimatet i respektive kommun. Svarsfrekvensen bland företag i Sunne var 54 procent.

Glädjande och viktigt resultat

Sunne kommun får en stark positiv förändring med betyget 3,9 och har gjort den största förbättringen inom upphandling, information till företagen, dialogen med beslutsfattare och kommunpolitikers attityder. Det påverkar även totaluppfattningen om hur det är att driva företag i kommunen, det vill säga det sammanfattande omdömet. Den enda frågan som får underkänt, alltså under betyget 3,0, är tillgång till relevant kompetens.

– Det är glädjande och mycket viktigt för oss att se att de förbättringar vi har gjort tillsammans med näringslivet gett resultat. Vi har bland annat format Mötesplats näringsliv, där företag och kommunen möts sista tisdagen varje månad för att diskutera olika utmaningar och komma närmare varandra, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne.

En e-tjänst har också inrättats specifikt för näringslivet vilket gör det enkelt för företagen att komma i kontakt med Sunne kommun oavsett fråga.

– Sunne kommuns politiker och tjänstepersoner har verkligen lyssnat på företagen och tagit sig ur den tidigare svackan. Det visar på handlingskraft och åtgärder i dialog och gemensamt arbete med det lokala näringslivet. Upphandling, som tidigare varit en riktigt infekterad fråga, har man tagit tag i, vilket bådar gott för framtiden, säger Anna Hedberg, Svenskt Näringsliv Värmland.

Bevis på utveckling

Sunne kommun jobbar målmedvetet för att göra Sunne till Värmlands näringslivskommun.

– Det är fantastiskt att se hur fokuserat arbete på alla nivåer ger resultat! Det ger oss härlig inspiration och bevis på att vi tillsammans med näringslivet utvecklas. Våra företag förtjänar det bästa, säger Petra Svedberg, kommunchef.

Kompetensförsörjning en utmaning

En av de största utmaningarna framåt är tillgången till relevant kompetens. Det krävs hårt arbete både lokalt och regionalt för att locka arbetskraft till Värmland.

– Behovet av kompetens matchar inte tillgången på arbetskraft. Det här ställer större krav på vår förmåga att planera för till exempel kompetensutveckling och kompetensväxling. Vi behöver se den här tuffa utmaningen som en möjlighet till att hitta nya lösningar.

Lagarbete

Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande, är glad och tacksam över det målmedvetna arbete som pågår i kommunen, hela vägen från politiken genom förvaltningen.

– Tydliga mål har getts och vi har jobbat som ett lag med detta under året. Det är roligt att se att arbetet alla lägger ner ger resultat.

Rankingen för 2024 års företagsklimat presenteras 25 september.

Fakta lokalt företagsklimat och enkäten

  • Företagsklimat är summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.
  • Sedan 2001 har Svenskt Näringsliv undersökt det lokala företagsklimatet.Enkäten genomfördes mellan 1 januari och 31 mars 2024.
  • Mer information finns på Svenskt näringslivs webbplats
Jobb och företagande