Senaste från kommunstyrelsen i Sunne

Publicerad: 04 juni 2024
Här följer en kort sammanfattning av de senaste besluten och diskussionerna på kommunstyrelsens sammanträde i Sunne, 3 juni.

Varubeställning ersätter matinköp

Matinköp inom ordinärt boende i Sunne kommun ska ersättas av varubeställning. Det innebär att hemtjänstens personal inte handlar åt kunden utan i stället stöttar vid beställning och leverans.

En enig kommunstyrelse sa ja till socialutskottets förslag.

– Nu kan våra kompetenta undersköterskor ägna sig åt vård i stället för att göra matinköp. Kunderna får också ett större utbud. Ett positivt beslut eftersom hemtjänsten också har svårigheter att rekrytera, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

I arbetstid motsvarar beslutet en kostnad på 3 miljoner kronor.

– De timmarna kan vi lägga på det utökade uppdrag som hemtjänsten har. Vi minskar också behovet av nyanställningar vilket är viktigt när vi har svårt att få tag på folk.

Redan idag finns det kunder som utnyttjar möjligheten att göra egna varubeställningar.

– Nu får alla kunder göra på samma sätt, med start under hösten.

Budgetberedningens förslag till fullmäktige

Budget 2025 och flerårsplan för 2026-2027 presenterades på kommunstyrelsen. Förslaget från till kommunfullmäktige är att gå på budgetberedningens förslag.

– Styret och KD fick igenom vårt budgetförslag i kommunstyrelsen. Det presenterades även tre varianter på budget från S, C respektive SD och dessa partier reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna budgetförslag, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tungt 2024

Budgetuppföljningen efter april visar inga stora förändringar sedan i mars.

– Vi har ett tufft ekonomiskt läge och det pågår ett vittgående åtgärdsprogram i Sunne kommun. Omställningsarbetet pågår, vilket får ekonomisk effekt längre fram. Resultatmässigt kommer det att se bättre ut än det gör nu, men det är osäkert om vi når budget fullt ut. 2024 är ett riktigt tungt år så jag är ändå nöjd, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Avtackade kommunchefen

Kommunstyrelsen avtackade kommunchef Petra Svedberg med blommor och önskar henne lycka till på hennes nya uppdrag som chef för SKR:s sektion Demokrati och styrning. Jobbet på nationell nivå börjar hon i september.

– Min absoluta ambition är att en ny kommunchef ska fylla Petras kostym. Jag är beredd att vänta på rätt person. Jag är säker på att det finns många kompetenta människor som kan lockas av att komma till Sunne, eftersom vi jobbar på ett nytt och spännande sätt, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommun och politik