Gott företagsklimat i Sunne kommun

Publicerad: 15 maj 2023
Företagarna i Sunne ger kommunen fina omdömen när det gäller bemötande, kompetens och rättssäkerhet. Miljö- och byggenhetens tillståndsområden får också gott betyg. Det visar SKR:s öppna jämförelse inom området företagsklimat där Sunne hamnar på plats 38 av 196 kommuner.

Sunne hamnar på plats 38 i riket, med ett NKI på 79. Betygsskalan går från 0–100, där ett värde lägre än 62 är lågt betyg, 62–69 godkänt och 70 eller mer högt. Ett NKI eller NUI på 80 eller mer anses vara mycket högt.

– Vi fick ett likvärdigt resultat inom vår enhet och det tyder på att vi arbetar likriktat med service, bemötande och rättssäkerhet. Det är värdefullt för dem vi är till för och därför ett trevligt resultat att ta del av. Vi jobbar såklart fortsatt framåt för att det ska bli ännu bättre, säger Helena Andersson, enhetschef på miljö- och byggenheten på Sunne kommun.

Det viktigaste för företagen

Detta är den tionde gången Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför den öppna jämförelsen. Undersökningen görs i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).

Mätningen görs utifrån nyckeltalen NKI/NUI (Nöjd-Kund-Index/Nöjd-Upphandlings-Index) där bägge utgår från det företagen anser vara de viktigaste faktorerna för gott företagsklimat respektive upphandling.

Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs frågor kring sex serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Upphandling ingår i undersökningen och redovisas separat (NUI).

Några exempel från undersökningen för Sunne kommun:

  • bygglov (NKI 78)
  • livsmedelskontroll (NKI 71)
  • upphandling (NUI 71)

För att kvalificera sig till ranking per myndighetsområde krävs minst tio (10) svar. Sunne kommun har inte fått tillräckligt antal svar inom alla efterfrågade områden.

Allt bättre företagsservice

– Det är glädjande att omdömena kring kommunernas företagsservice fortsätter att bli allt bättre. Bra företagsservice bidrar till ett bra lokalt företagsklimat och därmed också till ökad tillväxt, jobbmöjligheter i kommunen och en stärkt ekonomi, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKR.

Läs mer om undersökningens resultat i länkarna till SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, nedan.

Jobb och företagande