Utbyggnad av vatten- och avloppsnät

Det finns en omfattande planering för utbyggnad av kommunens vatten och avloppsnät, som sträcker sig fram till år 2030.

Ungefär 50 fastigheter per år i olika områden kommer få tillgång till kommunalt vatten- och avloppsnät. Hela utbyggnadsplanen berör ungefär 550 fastigheter.

Se karta och projekttid för de berörda områdena nedan. De röda punkterna på kartan visar var slamavskiljaren är placerad.