Utbyggnad av vatten- och avloppsnät

Det finns en omfattande planering för utbyggnad av kommunens vatten och avloppsnät, som sträcker sig fram till år 2030.

Ungefär 50 fastigheter per år i olika områden kommer få tillgång till kommunalt vatten- och avloppsnät. Hela utbyggnadsplanen berör ungefär 550 fastigheter.

Se karta och projekttid för de berörda områdena nedan. De röda punkterna på kartan visar var slamavskiljaren är placerad.

Häljeby

Vatten + spillvatten

Projekttid: 2021–2022

Karta över Vatten + spillvatten i Häljeby

Östanbjörke – Sätter – Bäck

Vatten + spillvatten

Projekttid:

Östanbjörke – Sätter – Bäck: 2022
Bäck – Bäckalund: 2023
Bäckalund tryckstegring/reservoar: 2023
Bäckalund: 2023–2024
Avveckling befattande vatten och reningsanläggning: 2024

Karta över vatten + spillvatten Bäck-Bäckalund

Karta över vatten + spillvatten Östanbjörke-Bäck

 

 

Bäckängen – Maggeby – Östanås

Vatten + spillvatten

Projekttid:

Bäckängen – Maggeby – Östanås: 2021–2022
Mot Änga, vatten: 2022

Områdeskarta för VA-utbyggnad Bäckängen-Östanås

Ingeby, norra

Vatten

Projekttid: 2021–2022

Flytt av huvudledning, Rottneros

Projektering: 2022
Söder om älven: 2022
Över/under älven: 2023
Norr om älven: 2023

Sunne reningsverk – Brårud, huvudledning

Vatten + spillvatten

Projekttid: 2024

Brårud – Svineberg – Ingmår

Vatten + spillvatten

Projekttid:
Brårud – Svineberg: 2025–2026
Svineberg – Ingmår: 2026
Ingmår: 2027

Områdeskarta VA-utbyggnad Ingmår

Ed

Vatten + spillvatten

Projekttid: 2028

Områdeskarta för VA-utveckling Ed

Mallbacken

Vatten + spillvatten

Projekttid: 2029

Områdeskarta för VA-utbyggnad Mallbacken

Ingebygatan, Västra Ämtervik

Vatten + spillvatten

Projekttid: 2030

Karta över vatten-spillvatten Ingebygatan