Sunne Vattenland, ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för delar av Sunne Vattenpark på Kolsnäs, Sundsberg 2:1 med flera.

Status: Planen har vunnit laga kraft.

Planändringen gjordes för att ge möjlighet till Vattenlandet att utvecklas inom fastigheten genom att bland annat integrera strandområdet i anläggningen.

Dokument

Planhandlingar