Mejeriängen

Detaljplanen för Mejeriängen möjliggör utveckling av befintliga verksamheter och tillåter bostäder i en andra våning.

Fastigheterna Sundsvik 1:49 och 1:69, där restaurangen Eurasia och Sunne Trafikskola bedriver sina verksamheter, föreslås i detaljplanen att byggas ut. ovanpå befintliga och tillkommande utbyggnader möjliggör planen en våning med bostäder.