Pågående markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och ett byggföretag, där företaget under en viss tid och på vissa villkor ensam får förhandla med kommunen om exploatering inom ett visst område.

Pågående markanvisningar i Sunne kommun

 • Södra Viken 1:8 (del av)

        Exploatör: Climate Arena Sweden AB
        Ändamål: Klimattestanläggning för fordon
        Markanvisning löper ut: 2025-06-30

 • Stora Torget, Sundsvik 1:65 (del av) m.fl

  Exploatör: ICA Fastigheter AB
  Ändamål: Butik och lägenheter
  Markanvisning löper ut: 2023-11-30

 • Holmby 2:11 och 2:17

  Exploatör: Ulriks Entreprenad AB
  Ändamål: Verkstadslokaler och kontor
  Markanvisning löper ut: 2024-04-30

 • Holmby 2:1 (del av)

  Exploatör: Svenska Epoxygolv AB
  Ändamål: Verkstad, uthyrning mm
  Markanvisning löper ut: 2024-04-30