Gällande planer

I Sunne kommun finns ett antal gällande detaljplaner. På den här sidan finner du länkar till gällande detaljplaner, där du kan läsa mer om vad som gäller för respektive planområde.