Gällande planer

Sunne kommun har drygt 100 gällande detaljplaner. De flesta planerna finns inom Sunne tätort men också i Lysvik, Västra Ämtervik, Gräsmark, Rottneros, Östra Ämtervik och även på andra ställen. På de här sidorna hittar du gällande planer som har vunnit laga kraft.