Torvnäs/Solbacka

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan på Torvnäs/Solbacka-området i Sunne. Planen antogs i mars 2018.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra att flera bostäder byggs i Sunne med närhet till natur, sjön Mellan-Fryken och servicen i Sunne centrum. Planen ska möjliggöra olika typer av bostäder så som friliggande villor, rad- och kedjehus och flerbostadshus.

Utgångspunkten för områdets utformning är platsens förutsättningar och möjligheten att säkerställa vyerna över sjön för så många av byggrätterna som möjligt därav införs krav på höjd, takvinklar och placering av bebyggelsen.