Före detta Rottneros skola

Före detta Rottneros skola föreslås i ett planförslag få ett utökat användningsområde. Kommunfullmäktige har antagit planförslaget.

Status: Detaljplanen började gälla 2017-09-30.

Planområdet omfattar Södra Arneby 1:67, före detta skolområdet i Rottneros, idrottshallen samt förskolan. Syfte är att möjliggöra bostäder, galleri och ateljé i de före detta skollokalerna samt att skapa förutsättningar för eventuell framtida utveckling och utökning av förskolan och idrottshallen.