Allégården

Detaljplanen innebär att Allégården kan byggas ut med 30-40 lägenheter fördelat på fyra våningar. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2017, beslutet vann laga kraft den 19 juli samma år.