Avslutade markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och ett byggföretag, där företaget under en viss tid och på vissa villkor ensam får förhandla med kommunen om exploatering inom ett visst område.

Avslutade markanvisningar i Sunne kommun

 • Holmby 2:1 (del av)

  Exploatör: Svenska Epoxygolv AB
  Ändamål: Verkstad, uthyrning mm
  Markanvisning löpte ut: 2024-04-30

 • Åmberg 6:146 (del av)

        Exploatör: Kyla & Värmesupport FS AB
        Ändamål: Verksamhetslokaler
        Markanvisning löpte ut: 2023-10-31

 • Holmby 2:1 (del av)

        Exploatör: AMV Equipment AB
        Ändamål: Industri
        Markanvisning löpte ut: 2023-09-30

 • Torvnäs 1:50

  Exploatör: Westra Fastigheter AB
  Ändamål: Flerbostadshus
  Markanvisning löpte ut: 2023-05-31

 • Holmby 2:1 (del av)

  Exploatör: Rönna väg Fastighets AB
  Ändamål: Verksamhetslokaler
  Markanvisning löpte ut: 2022-11-30

 • Holmby 2:11

  Exploatör: WeBK AB
  Ändamål: Verksamhetslokaler
  Markanvisning löpte ut: 2022-07-31

 • Holmby 2:7

  Exploatör: Berggrens maskinservice i Fjugesta AB
  Ändamål: Verksamhetslokaler
  Markanvisning löpte ut: 2022-05-31

 • Åmberg 6:146 (del av)

  Exploatör: Cityfastigheter i Sunne AB
  Ändamål: Verksamhetslokaler
  Markanvisning löpte ut: 2022-05-31

 • Torvnäs 1:50

  Exploatör: Se Huset AB
  Ändamål: Flerbostadshus
  Markanvisning löpte ut: 2022-03-31

 • Brårud 1:129 (del av)

  Exploatör: BAW Real Estate AB
  Ändamål: Verksamhetslokaler för byggvaruhandel
  Markanvisning löpte ut: 2021-12-31

 • Brårud 1:129 (del av)

  Exploatör: P-O Henrikssons Gräv AB
  Ändamål: Verksamhetslokaler
  Markanvisning löpte ut: 2021-09-30

 • Sundsvik 1:27 (del av)

  Exploatör: Cityfastigheter i Sunne
  Ändamål: Flerbostadshus
  Markanvisning löpte ut: 2021-09-30

 • Åmberg 6:146 (del av)

  Exploatör: Cityfastigheter i Sunne
  Ändamål: Verksamhetslokaler
  Markanvisning löpte ut: 2021-07-31

 • Brårud 3:92 (del av)

  Exploatör: Rocket jump AB
  Ändamål: Verksamhetslokaler för padelhall
  Markanvisning löpte ut: 2021-05-31