Samlade detaljplaner

I kommunens planarbeten kan du läsa hur olika mark- och vattenområden regleras och vilka planområden som arbetas med just nu. På de här sidorna har vi samlat information om Sunne kommuns detaljplaner.

Detaljplanens betydelse

Genom den fysiska planeringen har kommunen stora möjligheter att styra över hur olika mark- och vattenområden får användas. Bebyggelseutvecklingen regleras av kommunens allmänna ställningstagande i form av olika program eller policyer, översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.

Detaljplaner är till skillnad mot översiktsplaner juridiskt bindande t ex vad gäller byggrätter inom det planlagda området.

Läs mer om detaljplaner: