I Sunne finns möjlighet att både skapa strandnära hem och internationella industrier. Här ryms alla drömmar, stora som små.
På de här sidorna hittar du information om våra projekt, planarbeten och byggvisioner. Via vår kommunkarta kan du enkelt hitta lediga tomter, samhällsservice och mycket mer.

Sunnes kommunkarta

På vår interaktiva kommunkarta kan du se lediga tomter, vart olika kommunala verksamheter finns, cykelvägar, vandringsleder och mycket mer. (kartan är under uppbyggnad och publiceras inom snar framtid).

Planer och utveckling

På den här sidan hittar du våra samlade dokument och sammanfattad information, dokument och ritningar för detaljplaner, översiktsplaner och markanvisningar.

Sunnes byggvision

Vi vill växa och utvecklas för att uppfylla framtidens behov. Här kan du läsa om bostadsförsörjningsprogram, gestaltningsprogram, cykelplaner, träbyggnadsstrategi och andra visioner för Sunnes framtid inom byggnation.