I Sunne finns möjlighet att både skapa strandnära hem och internationella industrier. Här ryms alla drömmar, stora som små.
På de här sidorna hittar du information om våra projekt, planarbeten och byggvisioner. Via vår kommunkarta kan du enkelt hitta lediga tomter, samhällsservice och mycket mer.

Sunnes kommunkarta

På vår interaktiva kommunkarta kan du se lediga tomter, LIS-områden, vart olika kommunala verksamheter finns, cykelvägar, vandringsleder och mycket mer. (kartan är under uppbyggnad och publiceras inom snar framtid).

Så bygger vi Sunne

Vi vill växa och utvecklas för att uppfylla framtidens behov. Här kan du läsa om bostadsförsörjningsprogram, gestaltningsprogram, cykelplaner, träbyggnadsstrategi och andra visioner för Sunnes framtid inom byggnation.

Landsbygdsdrömmar

Ett projekt och samarbete mellan kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors där obebodda hus och ödehus inventeras i vårt geografiska.

Så utvecklar vi Sunne

Vi vill växa och utvecklas för att uppfylla framtidens behov. Här kan du läsa om bostadsförsörjningsprogram, gestaltningsprogram, cykelplaner, träbyggnadsstrategi och andra visioner för Sunnes framtid inom byggnation.

Cykla i Sunne

I Sunne pågår en utbyggnad av våra gång- och cykelvägar, så våra invånare och besökare enkelt kan ta sig runt i kommunen. Det är en långsiktig plan som revideras vartannat år. Du kan också skicka in förslag på vart du önskar cykelväg.