Ski Sunne, detaljplan 1

Detaljplan för Ski Sunne möjliggör utveckling av området vid skidanläggningen genom byggrätt för fritidshus och lägenhetshotell.

Status: Kommunfullmäktige i Sunne beslutade den 3 april att anta förslaget till detaljplan, beslutet vann laga kraft den 30 april. 

Det finns två gällande detaljplaner för skidanläggningen Ski Sunne där detaljplan 1 är området mellan skidbackarna och vägen Gräsmark-Rottneros och detaljplan 2 är uppe på toppen av backen.

Detaljplanen för detaljplan 1 möjliggör en utveckling av området kring skidanläggningen Ski Sunne. Intill skidbacken finns idag olika byggnader som tillhör skidanläggningen och i södra delen av planområdet finns även ett tjugotal avstyckade tomter med relativt nybyggda fritidshus på cirka hälften.

Planläggningen bekräftar befintlig bebyggelse men möjliggör även till utveckling av skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor, så kallade ski lodges, samt möjlighet till förändring av anläggningens servicebyggnader och parkeringsområden.

Planområdet omfattar cirka 13 hektar, mellan skidbackarna fram till vägen mot Gräsmark-Rottneros.