Ski Sunne, detaljplan 2

Detaljplanen för Ski Sunne detaljplan 2 möjliggör utveckling av området vid toppen av skidanläggningen Ski Sunne genom fritidshus och ski logdes eller lägenhetshotell.

Status: Kommunfullmäktige i Sunne beslutade den 3 april att anta förslaget till detaljplan, beslutet vann laga kraft den 30 april. 

Sunne kommun har beslutat att anta två detaljplaner för skidanläggningen Ski Sunne där detaljplan 1 är området mellan skidbackarna och vägen Gräsmark-Rottneros och detaljplan 2 är uppe på toppen av backen.

Detaljplan för Ski Sunne detaljplan 2 möjliggör en utveckling vid toppen av skidanläggningen Ski Sunne, med bebyggelse av fritidshus och uthyrningslägenheter, så kallade Ski Lodges intill skidbacken. Planområdet omfattar cirka 6 hektar och omfattar toppen av skidbackarna.

I området finns idag en toppstuga, anslutande grusvägar för drift och skötsel samt liftsystem.