Protokoll 2022

På den här sidan hittar du 2022-års protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden och valnämnden.

Enligt dataskyddsförordningen är vissa personuppgifter borttagna eller maskerade.

Protokoll från Valnämnden 2022

Övriga protokoll

Protokoll från kommunstyrelsens utskott och övriga nämnder publiceras inte på webbplatsen. Om du vill ha ett sådant protokoll, eller ett protokoll som är äldre än från 2022, kan du kontakta kommunkansliet, se  kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.