Allmänna val

Här hittar du information om val i Sunne kommun. Den tredje söndagen i september vart fjärde år hålls det ordinarie valet till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. I juni vart femte år hålls valet till Europaparlamentet.

Alla svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen, och som är folkbokförda i Sverige, är röstberättigade till alla val. Det finns även andra som får rösta i de olika valen, läs mer om detta hos Valmyndigheten. Röstkorten, som visar vilka val du har rösträtt till, delas ut cirka tre veckor före valdagen. Du kan antingen rösta på själva valdagen eller förtidsrösta. För personer som inte kan ta sig till vallokaler finns även möjlighet att rösta via ombud.

Kommande valår

2024 Val till Europaparlamentet
2026 Val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige
2029 Val till Europaparlamentet

Lokal valmyndighet

Den lokala valmyndigheten i varje kommun utgörs av valnämnden. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns lokaler för förtidsröstning och på själva valdagen samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen.

Till valnämndens hjälp i det dagliga arbetet finns tjänstepersoner organiserade i ett valkansli som verkställer valnämndens beslut.

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen är den regionala valmyndigheten. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val. För val till region- och kommunfullmäktige fördelar länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare.

Länsstyrelsen administrerar partiernas valsedelsbeställningar vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige och är dessutom ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Nationell valmyndighet

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.

Valmyndigheten utvecklar och underhåller ett IT-stöd för hela valadministrationen.

I uppgifterna ingår också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.

När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet.