Sök på kommunstyrelsens handlingar i vårt diarium

I kommunstyrelsens och miljö- och bygglovsnämndens diarium kan du söka på offentliga handlingar som har inkommit eller upprättats from 2023-01-01. För äldre handlingar kontakta kommunkansliet.

Bocka i handlingar, sök på tidsintervall och eventuellt sökord så får du fram det som finns i diariet. Vill du läsa handlingar i fulltext ber vi dig att kontakta oss i kommunkansliet, kontaktuppgifter finns nedan.