Demokratiskola

Välkommen till vår demokratiskola! Här har vi samlat information om hur du kan påverka och vara en del i Sunnes utveckling.

Påverka Sunnes utveckling

När du röstar i de allmänna valen är du med och väljer de politiker som styr kommunen. Men du kan också påverka mellan valen, genom att exempelvis lämna synpunkter och förslag direkt till en verksamhet eller skicka in medborgarförslag.

Det här gäller för medborgarförslag

Har du ett förslag på hur Sunne kan förbättras? Då kan du skicka in ett medborgarförslag via vår e-tjänst som du hittar längre upp på den här sidan. Det är ett sätt för dig som medborgare att väcka ett ärende i kommunfullmäktige.

Alla som är folkbokförda i Sunne kommun kan lämna medborgarförslag här. Vilket betyder att du inte måste ha rösträtt, utan att även barn, unga och utländska medborgare bosatta inom kommunen är välkomna att skicka in sina förslag. 

Att tänka på innan du skickar in

Ett medborgarförslag är ett bra sätt att påverka. Men tänk på att det inte är alla områden som hör hemma i kommunfullmäktige, utan ska istället tas upp med en tjänsteperson eller verksamhet. Det gör du genom att lämna in en synpunkt.

Inom de här områdena kan du skicka in medborgarförslag:

  • utbildning och barnomsorg
  • vård och socialtjänst
  • demokratifrågor
  • upprustning av offentlig miljö.

Om du har frågor, eller är osäker på om ditt förslag ska skickas in som medborgarförslag eller synpunkt, är du välkommen att kontakta kommunkansliet

Lämna in synpunkt eller klagomål

Om du har synpunkter, klagomål, förslag eller idéer som rör kommunens service och tjänster är du välkommen att lämna in det till oss. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten.

Synpunkter lämnas in via vår e-tjänst som du hittar längre upp på sidan. Där får du möjlighet att välja vilket område du vill lämna en synpunkt på, för att på så vis nå rätt verksamhet direkt.

Påverka översikts- och detaljplaner

I detaljplanen regleras hur mark och vatten ska användas, samt hur bebyggelsen ska se ut. En antagen detaljplan är rättsligt bindande.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men vägleder kommunen i all detaljplanering, som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Om du berörs av en detaljplan har du möjlighet att påverka dess innehåll under samrådet och granskningen. Läs mer om hur du kan påverka en detaljplan.

Engagera dig i den lokala politiken

Om du är samhällsintresserad och engagerad kan du bli lokalpolitiker. Som lokalpolitiker kombinerar du ditt politiska uppdrag med ditt vanliga jobb.

Du som inte hittar hem i ett politiskt parti har också möjlighet att påverka, exempelvis genom medborgarförslag och synpunkter som vi skriver mer om i rubrikerna ovan. Du kan också delta på byaträffar och andra arrangemang för att göra din röst hörd. 

Se filmen Demokratiskolan

I vår film Demokratiskolan berättar Sunnepolitikerna Fredrik och Vibeke mer om hur du kan delta i den demokratiska processen. Vi träffar också Marianne, en av kommunens alla hundägare, vid Sunnes nya hundrastgård – som är ett resultat av ett medborgarförslag.