Sammanträdestider 2024

Här hittar du sammanträdestiderna 2024 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott och nämnder.

Kommunfullmäktige (KF) 2024
Mötestid: klockan 18.00

19 februari
25 mars
22 april
27 maj
17 juni
16 september
4 november
18 november
16 december

Kommunstyrelsen (KS) 2024
Mötestid: klockan 08.30

6 februari
14 mars
11 april
8 maj
3 juni
5 september
10 oktober
7 november
5 december

Allmänna utskottet (AU) 2024
Mötestid: klockan 08.30

24 januari
21 februari
20 mars
24 april
22 maj
21 augusti
18 september
23 oktober
20 november

Bildningsutskottet (BU) 2024
Mötestid: klockan 08.30

22 januari
19 februari
18 mars
22 april
20 maj
19 augusti
16 september
21 oktober
18 november

Socialutskottet (SU) 2024
Mötestid: klockan 08.30

23 januari
20 februari
19 mars
23 april
21 maj
18 juni
20 augusti
17 september
22 oktober
19 november
10 december

Miljö- och bygglovsnämnden (MBN) 2024
Mötestid: klockan 13.00

15 januari
12 februari
11 mars
8 april
13 maj
10 juni
19 augusti
9 september
14 oktober
11 november

Överförmyndarnämnden (ÖFN) 2024
Mötestid: klockan 09.30

15 januari
12 februari
11 mars
8 april
13 maj
13 juni
19 augusti
9 september
14 oktober
11 november
9 december