Medborgarförslag

Du har säkert kloka tankar, idéer eller förslag kring samhällsplanering, boende eller annat som kan komma oss alla i Sunne till nytta. Att lämna medborgarförslag är ett sätt att göra din röst hörd i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande instans.

Ett medborgarförslag är ett konkret förslag på något du vill förändra, eller som du önskar ska finnas, i Sunne kommun.

I vår film Demokratiskolan berättar lokalpolitikerna Fredrik och Vibeke mer om hur du kan påverka det som händer. Vi får även träffa hundägaren Marianne, som leker med sina dalmatiner i Sunnes hundrastgård – ett resultat av ett medborgarförslag!

Det här är ett medborgarförslag

Ett medborgarförslag ska vara ett konkret förslag på något du vill ändra på eller som du önskar ska finnas i Sunne kommun. Förslaget ska röra kommunens verksamhet eller område.

Det här ska ett medborgarförslag inte innehålla:

  • Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning.
  • Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.
  • Ärenden som handlar om exempelvis trasiga gatlyktor, fulla soptunnor eller hål i vägen ska skickas in som felanmälan.
  • Om du har en synpunkt eller klagomål på någon av kommunens verksamheter kan du ska du skicka in det via vår e-tjänst för synpunkter och klagomål.

Vem kan lämna ett medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sunne kommun kan skicka in ett ärende till kommunfullmäktige genom att lämna ett medborgarförslag. Detta gör du genom att använda vår e-tjänst, länk dit finns längre upp på den här sidan.

Så här behandlas inkomna förslag

Alla medborgarförslag måste behandlas politiskt och beslut ska tas inom ett år efter att förslaget lämnats in. Medborgarförslaget anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Därefter utreds förslaget av kommunstyrelsen och berört utskott, som också lämnar ett förslag till beslut. Du får då ta del av förslaget och blir inbjuden till mötet när kommunstyrelsen ska besluta om ditt förslag.

Medborgarförslag är allmän offentlig handling

Oavsett hur du skickar in ditt medborgarförslag så blir det en allmän offentlig handling när det kommer in till kommunen, vilket innebär att alla har rätt att läsa den.

Namnet på den som ställer förslaget kan komma med i protokoll och andra handlingar när medborgarförslaget tas upp för politisk behandling. Sådant material kan också komma att publiceras på kommunens webbplats.