Påverka inom politiken

Ett viktigt uttryck för att vi i Sverige lever i en demokrati är de allmänna valen till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige som hålls vart fjärde år. Det senaste valet hölls i september 2022. Nästa val hålls september 2026.

Du kan påverka den kommunala verksamheten genom att välja de politiker som ska styra kommunen. Men även mellan valen kan du påverka politiken på olika sätt.

Du som bor i Sunne kommun kan på flera sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder fattar för beslut. Du kan ta direkt kontakt med eller påverka genom att lämna olika synpunkter och förslag till exempel medborgarförslag. Under samråds- och granskningsprocesser kan du lämna synpunkter på översiktsplaner och detaljplaner.

Genom att bli medlem i ett politiskt parti och delta i möten kan du komma ännu närmare de politiska processerna. Kanske du själv blir vald att representera partiet i kommunfullmäktige eller i någon nämnd.

Kontaktuppgifter politiker

Kommunalråd:
Henrik Frykberger (M)

Oppositionsråd:
Linda Johansson (S)