Valresultat och mandatfördelning

Mandatperioden 2023-2026 styrs Sunne kommun av Moderaterna, Liberalerna och Hela Sunne som bildar Sunnesamverkan.
Illustration över mandatfördelning efter valet 2022

Mandatfördelning i Sunne kommunfullmäktige
Av totalt 41 ledamöter

• Moderaterna (M) 9 mandat
• Socialdemokraterna (S) 9 mandat
• Centerpartiet (C) 7 mandat
• Sverigedemokraterna (SD) 6 mandat
• Hela Sunne (HS) 3 mandat
• Liberalerna (L) 3 mandat
• Kristdemokraterna (KD) 2 mandat
• Vänsterpartiet (V) 1 mandat
• Miljöpartiet (MP) 1 mandat

Moderaterna, Liberalerna och Hela Sunne (Sunnesamverkan) har ett budgetsamarbete med Kristdemokraterna. Sunnesamverkan är ett minoritetsstyre och måste söka stöd hos andra partier för att samla majoriteter.

Mandatperioder

Kommunfullmäktiges mandatperiod inleddes den 15 oktober 2022 och avslutas 14 oktober 2026.

Kommunstyrelsen och övriga nämnders mandatperiod inleddes den 1 januari 2023 och avslutas 31 december 2026.