Lämna synpunkter och klagomål eller ställ en fråga

Det är viktigt för oss i Sunne kommun att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. Din medverkan och dina synpunkter är därför viktiga för oss.

Synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi utför och det bemötande vi ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden.

I vår e-tjänst kan du ställa frågor, lämna förslag, idéer, synpunkter, klaga eller ge beröm. 

Så behandlas ditt ärende

Ditt ärende skickas till kommunkansliet och sedan vidare till berörd enhet och kommer att användas som en del i vårt förbättringsarbete.

Oavsett ditt ärende tar vi tacksamt emot det. Vi kan inte lova att din önskan slår in, men vi kan lova att undersöka förutsättningarna. Observera att en synpunkt inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.

Tack för att du tycker till!