Partistöd

Det kommunala partistödet är en viktigt del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut stödet men kommunfullmäktige i Sunne har beslutat att dela ut partistöd.

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet ges ut varje år och är lika för alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Mandatstödet ges också ut årligen men detta stöd grundas på hur många mandat partierna har i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning i tabell