Politik och demokrati

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga medborgare. Kommunen styrs av politiker som röstas fram av medborgarna i direkta val vart fjärde år. Politikerna fattar beslut i frågor som påverkar ditt vardagsliv. Via puffarna nedan kan du läsa mer de olika delarna inom politik och demokrati.