Revisionsgranskningar 2020-2022

Här presenteras de granskningar revisorerna gjort under perioden 2020-2022 och svar som ges av den granskade.