Samverkansforum i länet

Sunne kommun ingår i flera samverkansforum som jobbar med utveckling i länet och regionen. Läs mer om samverkan i länet via länken till karlstad.se.

Samverkansforum i länet:

Värmlandsrådet

Värmlandsrådet är en mötesplats och kontaktyta mellan Region Värmland och länets 16 kommuner i strategiskt utvecklingsarbete.

Samverkan rör frågor om regional utveckling och är knutet till regionstyrelsen.

Kommundirektörsnätverket

Kommunernas högsta tjänstepersoner samverkar i ett gemensamt nätverk med namnet kommundirektörsnätverket. Där ingår respektive kommunchef eller kommundirektör för länets 16 kommuner. Biträdande kommundirektör i Karlstads kommun respektive Torsby kommun ingår också.

Kommundirektörsnätverket har ett nära samarbete med Region Värmland, genom Värmlandsrådet. Tillsammans med regiondirektör, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören bildar de Värmlandsrådets arbetsgrupp.

Yrkesnätverk

Kommundirektörsnätverket har identifierat ett antal yrkesnätverk som särskilt strategiskt viktiga.

I de strategiska nätverken är samtliga kommuner representerade.