Kommunala bolag

Sunne kommun äger helt två bolag. Här hittar du en kort information om de kommunala bolagen.

Sunne Fastighets AB

Sunne Fastighets AB ägs i allmännyttigt syfte och skall främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget skall även förvalta kommunens fastigheter samt agera rådgivande och projektstyrande i den mån kommunen önskar i byggprojekt. I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till hållbar utveckling samt att medverka till att trygga bostadsförsörjningen inom kommunen.
Sunne Fastighets AB äger ca 850 lägenheter, vilka hyrs ut med marknadsmässiga villkor och där kommunen hyr ca 130 lägenheter genom blockavtal. Bolaget äger även lokaler vilka hyrs ut till såväl privata som offentliga aktörer.

Rottneros Park Trädgård AB

Rottneros Park är en blomster- och skulpturpark. Parken ägs av Stiftelsen Greta och Svante Påhlsons minne och drivs sedan 2007 av det kommunägda bolaget Rottneros Park Trädgård AB. Rottneros Park är en unik skulpturpark med sköna naturparker och nyskapande trädgårdsformgivning i en spännande kombination. Genom ekologisk odling, spännande trädgårdsformgivning och med nyskapande skulptur som inslag i den historiska miljön fortsätter bolaget att förvalta och förädla det kulturarv som finns på platsen.