Revisionsgranskningar 2023

Här nedan förtecknas revisionsgranskningar som gjorts under året. I vårt webbdiarium kan du läsa, revisionsberättelsen, granskningsmissiv från kommunrevisionen samt granskningsrapporter i fulltext.

Revisionsgranskningar 2023

  • Granskning av samverkan avseende arbetet mot våld i nära relationer (gemensam granskning mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna), inkom 2023-02-14
  • Lekmannarevisorns granskningsrapport och granskningsredogörelse Sunne Fastighets AB 2022, inkom 2023-03-23
  • Lekmannarevisorns granskningsrapport och granskningsredogörelse Rottneros Park Trädgård AB, inkom 2023-03-24
  • Granskning av inköp och avtalstrohet - Sunne Fastighets AB och Rottneros Park Trädgård AB, inkom 2023-03-24
  • Revisionsberättelse för år 2022, inkom 2023-04-17
  • Revisorernas granskning av kommunens årsredovisning och bokslut 2022, inkom 2023-04-20 

För att läsa granskningen gör en sökning i vårt webbdiarium här nedan. Bocka i handling, välj datumintervall som motsvarar när handlingen inkom till kommunen samt ange sökord, det vill säga det granskning handlar om. Sökord kan uteslutas men datumintervall och en bock för handling måste finnas med.