Revisionsgranskningar 2023

Här nedan förtecknas revisionsgranskningar som gjort under året. Varje granskning har ett diarienummer. Med det numret kan man söka i vårt webbdiarium här nedan för att läsa revisorernas rapport och den granskades svar.

Revisionsgranskningar 2023

Inga granskningsrapporter har lämnats ännu.