Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ i den politiska organisationen. De 41 ledamöterna och deras ersättare väljs genom allmänna val vart fjärde år i samband med val till regionfullmäktige och riksdag.

Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och bolag.

Budgeten fastställs en gång per år. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som fullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige sammanträder i Frykensalen i Sunne bibliotek och leds av presidiet.

Presidiets består av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Öppet sammanträde med livesändning

Du är alltid välkommen att besöka sammanträdeslokalen när kommunfullmäktige har sammanträde. Men det finns också möjlighet att både i direktsändning och i efterhand följa vad som diskuterades under mötet och vilka beslut som togs. Du hittar vår livesändning och inspelning av kommunfullmäktige här.

Kontaktuppgifter politiker

Kommunfullmäktiges ordförande: 
Fredrik Andersson (M)