Valnämnden

Valnämnden är en obligatorisk nämnd som ska finnas i varje kommun.

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Även val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Till valnämndens uppgifter hör bland annat att besluta om ärenden kring valets genomförande till exempel röstningslokaler, vallokaler och deras öppettider.
Nämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med Länsstyrelsen som är den regionala valmyndigheten.

Kontaktuppgifter politiker

Valnämndens ordförande:
Barbro Dolling (L)