Kommunalråd och oppositionsråd

I Sunne finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Kommunalrådet är kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Kommunalråd

Henrik Frykberger

Sunne kommun har ett kommunalråd, han heter Henrik Frykberger och representerar Moderaterna samt företräder det politiska styret Sunnesamverkan.

Kommunalrådet som tillika är kommunstyrelsens ordförande arbetar heltid som politiker.

Kommunalrådet leder det politiska arbetet i kommunen och företräder även kommunen i officiella sammanhang.

Här hittar du kontaktuppgifter till Henrik Frykberger

Oppositionsråd

Linda Johansson

Oppositionsrådet heter Linda Johansson och representerar Socialdemokraterna samt företräder den politiska oppositionen. I Sunne kommun arbetar oppositionsrådet 40% av en heltid med sitt uppdrag.

Här hittar du kontaktuppgifter till Linda Johansson