Förvaltning

Förvaltningen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunens verksamheter, som skola, socialtjänst, fritid, kultur och samhällsbyggnad. Kommunchefen och förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för kommunens arbete.

Det är i förvaltningen som alla medarbetare i kommunen är anställda. Sunne kommun har valt att organisera de anställda i en förvaltning. Här arbetar cirka 1200 tillsvidareanställda och ungefär 800 visstidsanställda och vikarier i mer än ca 120 olika yrkeskategorier. Det är lärare, socialsekreterare, undersköterskor, bygglovshandläggare, ekonomer och alla andra som får kommunen att fungera.

Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. Tjänstepersoner i organisationen tar fram rapporter och underlag till politikerna inför beslut.

 

 

Bild på organisationsschemat för Sunne kommun