Kommunens organisation

Här kan du läsa om hur Sunne kommun är organiserad.

Alla kommuner har en politisk organisation (politiker) och en förvaltningsorganisation (anställda).

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. 

Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen och de som jobbar här är inte politiskt valda.

Politikerna i den politiska organisationen bestämmer vad som ska göras, medan de anställda i förvaltningsorganisationen avgör hur det ska göras.

Bild på organisationsschemat för Sunne kommun
Illustration på organisationsschema för kommunfullmäktige