Rådgivande organ

De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda och förvaltningens tjänstepersoner att kommunicera och samverka med olika intressegrupper, föreningslivet och andra samhällsaktörer.

Vid sidan om utskotten och nämnderna finns ett antal råd. 

Råden fattar inga formella beslut men har möjligheter att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. Råden kan vara remissinstans inom sina verksamhetsområden.

I Sunne kommun finns fem råd:

  • Lokala rådet för trygghet
  • Näringslivsrådet 
  • Pensionärsrådet
  • Tillgänglighetsrådet
  • Ungdomsrådet