Djurhållning och lantbruk

Vi är glada och stolta över kommunens alla lantbruk, som bidrar till öppna landskap och närproducerade livsmedel. En viktig grundpelare för våra lantbruk är att de sköts på rätt sätt, för att värna om våra djur och miljön.

Ett lantbruk har många fördelar och vinster för vår kommun och vår miljö, men det finns också delar som har en negativ påverkan på klimat och hälsa. Exempelvis utsläpp till luft, mark och vatten, buller samt avfalls- och kemikaliehantering. För att minimera detta så har det tagits fram lagar och råd för dig som har djur eller lantbruk.

Längst ned på den här sidan har vi samlat olika länkar där du kan läsa mer om vilka regler och förhållningssätt du ska följa. 

Djurhållning

Grundregeln vid djurhållning är att djuret ska ha det bra, oavsett vilket djur eller hur många det är. Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel om du har många sällskapsdjur eller hästar, eller om du har en yrkesmässig verksamhet så som ridskola, hunddagis eller uppfödning.

Du behöver ansöka om tillstånd från Miljö- och bygglovsnämnden på Sunne kommun för att hålla djur inom ett detaljplanerat område, det gör du via länken högst upp på den här sidan. 

Lantbruk

För att driva lantbruk kan det behövas tillstånd, vilket tillstånd du behöver är beroende på storlek samt vilken typ av verksamhet du vill driva. Även hanteringen av ditt jordbruk, så som spridning av gödsel, har olika delar du behöver ta hänsyn till. Vi har samlat länkar längst ned på den här sidan till viktig information för dig som lantbrukare.

Tillståndsprövningen sköts av Länsstyrelsen Värmland. Anmälan görs till kommunens miljö- och byggenhet, de tar även emot ärenden gällande lukt och buller. 

Delar som kommunen kontrollerar är:

  • Gödsel
  • kemikaliehantering
  • cisterner, farmartank
  • hantering av bortgångna djur
  • insamling av plast.

För miljötillsyn av kommunen tillämpas en taxa som har antagits av kommunfullmäktige. Lantbruk av en viss storlek betalar en årsavgift baserat på antal djur eller antal hektar brukad åkermark. Tillsyn på lantbruk utan fast årsavgift debiteras efter timme. Du hittar taxan komplett under dokument längst ned på den här sidan.

Läs mer om kommunens miljöskydd inom lantbruk.