Regler och tillstånd för försäljning och servering av folköl

Om du vill sälja eller servera öl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent ska en anmälan göras till kommunen. Du behöver alltså inte ansöka om serveringstillstånd på samma sätt som för andra alkoholhaltiga drycker.

Du skickar in din anmälan till kommunen via vår e-tjänst, där ska du också bifoga ett egenkontrollprogram, som bland annat beskriver vilka rutiner ni har vid försäljning eller servering av folköl. Programmet finns till som stöd för försäljnings- eller serveringsstället för att säkerställa att alkohollagen kommer följas.

  • Försäljning av folköl
    För att sälja folköl så ska du ha en lokal som är registrerad som livsmedelsanläggning, butiken ska alltså var avsedd för, samt sälja, livsmedel.
  • Servering av folköl
    Om du vill servera folköl ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning och mat ska serveras. För dig som har serveringstillstånd för dryck över 3,5 volymprocent får du även servera folköl.

Vissa undantag kan göras för servering av folköl, du ska då uppfylla dessa krav:

  • Servering vid enstaka tillfälle, till i förväg bestämda personer.
  • Utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycken.
  • I lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.