Skyltning

Vill du sätta upp en skylt med exempelvis reklam för ditt företag eller ett kommande event kan du behöva söka tillstånd eller bygglov. Vilka regler som gäller dig beror på skyltningens innehåll, storlek, tidsspann och placering.

En skylt kan innefatta flera saker, det kan vara banderoller och flaggor, informationstavlor, foliering på skyltfönster eller ljusprojektioner. Den gemensamma nämnaren är att de har som syfte att förmedla budskap eller information.

Riktlinjer

En grundregel att förhålla sig till är att din skylt inte ska störa omgivningen eller innehålla stötande information. Den får inte vara placerad på ett sätt som hindrar trafik att ta sig fram, eller som på något vis äventyrar säkerheten för människa och miljö.

Bygglov och tillstånd

Inom planlagt område krävs det bygglov för att sätta upp en skylt. På allmän plats kan du även behöva tillstånd från polisen, med syftet att se över att skyltning inte stör gång- och körbanor. Du behöver inte söka tillstånd för mindre skyltar, exempelvis trottoarpratare utanför din egen verksamhet, skyltar inomhus eller för tillfälliga evenemang.