Muddring

När bottenmaterial tas bort i en sjö eller annat vattendrag, för att exempelvis öka vattendjupet eller få bättre framkomlighet, så kallas det muddring. Massorna som blir räknas som avfall och får inte dumpas vart som helst.

I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde definieras som vattenverksamhet, och behöver anmälas till Länsstyrelsen. Läs mer om vattenverksamhet och gällande krav på Länsstyrelsen.

I de fall du önskar dumpa muddermassor i ett vattenområde behöver du tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten. Mindre muddringsarbeten räknas som C-verksamhet inom miljöfarlig verksamhet, och ska anmälas till miljö-och byggenheten på Sunne kommun. De kan också hjälpa dig med rådgivning för ditt ärende.

Kom ihåg att kontrollera vad som gäller enligt strandskyddet eller om bygglov behövs för ditt tilltänkta arbete.