Förvärvstillstånd

När du som privatperson köpt eller tagit över en lantbruksfastighet i ett glesbygds- eller omarronderingsområde behöver du ibland ansöka om förvärvstillstånd. Det är ett medgivande som lämnas av Länsstyrelsen som tillåter dig att överta verksamheten.

I Sunne kommun räknas Gräsmarks församling till glesbygdsområde, och Lysviks församling till omarronderingsområde. 

Du behöver ansöka

  • Om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i ett glesbygds- eller omarronderingsområde.
  • Om du är en juridisk person, så som ett bolag, förening, kyrka eller stiftelse, ska du söka tillstånd om lantbruksfastigheten ägs av en fysisk person eller ett dödsbo. Eller om den ägs av en annan juridisk person inom glesbygd- eller omarronderingsområde. För juridiska personer gäller även andra regler.

Så här ansöker du

Efter att du tagit över lantbruksfastigheten ska du inom tre månader ansöka om förvärvstillstånd. Du ansöker genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket som därefter skickas in till Länsstyrelsen, tillsammans med blanketten ska du skicka med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande. En avgift till Länsstyrelsen kan behöva betalas.