Regler och tillstånd för torghandel

I Sunne finns det möjlighet att hyra en plats om du vill ha tillfällig försäljning på något av våra torg eller gator. Här hittar du information om vart du kan hyra, och vilka regler som gäller.

Torghandel i Sunne

Försäljning av varor som kläder, skor, hantverk eller livsmedel går att sälja under en tidsbegränsad period på utvalda platser runt om i kommunen, så kallad torghandel.

Ansök om tillstånd

För att ansöka om tillstånd använder du dig av vår e-tjänst. Handläggningstiden tar vanligtvis bara någon dag, med undantag för helgdagar. Du kan hyra per dag eller en fast plats per månad, kvartal eller år.

Platser att hyra

Sunne: Stora torget, Kotorget, Nytorget, Teatertorget
Gräsmark: Parkeringsplatsen vid kyrkan
Lysvik: Planen vid kyrkan

Kostnad

Kostnad för en torghandelsplats

Priset avses för en torghandelsplats, 3 gånger 3 meter.

 • Tillfällig plats
  100 kronor per dag
 • Fast plats
  300 kronor per månad
  700 kronor per kvartal
  2500 kronor per år
 • Ström
  20 kronor per tillfälle

Avgiftsbefriade verksamheter

Frivilliga verksamheter, skolklasser, aktiviteter med politiskt innehåll, demonstrationståg, hjälpverksamheter och välgörenhet behöver inte betala någon avgift.

Sunnemârten

Två gånger om året hålls mârten i Sunne, första fredagen i maj och första fredagen i oktober. På Marknadsalliansen Sunne kan du läsa mer om mârten och hyra din plats för försäljning.

Till Marknadsalliansen Sunnes webbsida.