Ventilationskontroll

Som fastighetsägare är du skyldig att kontrollera att ventilationen i fastigheten fungerar, och på så vis kunna säkerställa en bra inomhusmiljö. En ventilationskontroll ska därför göras med jämna mellanrum.

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i byggnader ska utföras av en certifierad funktionskontrollant med vissa intervaller.

En OVK ska göras innan ett ventilationssystem används första gången, och vid återkommande tillfällen. Även besiktningar ska göras regelbundet, hur ofta är beroende på vad byggnaden används till och vilket ventilationssystem som byggnaden har.

Läs mer om vad som gäller vid ventilationskontroll på Boverket.

Kommunens miljö- och byggenheten har tillsynsansvar över genomförd OVK. Efter att du genomfört en OVK ska ett exemplar av besiktningsprotokollet ska skickas till dem.