Djur och lantbruk

Kommunens miljö- och byggenhet ansvarar för att arbeta med tillsyn av bland annat lantbruk och hästgårdar. De hjälper även till med information om hantering av olika skadedjur samt hantering av döda djur och slaktavfall.

Du behöver inte kommunens tillstånd för att ha husdjur. Inom detaljplanerat område gäller däremot tillståndsplikt för djur som höns, nötkreatur, hästar, får och getter, ormar, grisar och svin, pälsdjur och fåglar som inte är sällskapsdjur.

Om du misstänker att djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens djurskyddstelefon
Telefonnummer: 010-224 71 20
Öppettider: måndag till fredag klockan 09–12.

Webbanmälan
Du kan också göra en anmälan via Länsstyrelsens webbformulär för bristande djurhållning.