Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar brandfarliga varor, yrkesmässigt eller i större mängd, ha tillstånd för hanteringen. Här kan du läsa om när du behöver tillstånd och hur du ska gå till väga.

Tillståndet är för dig som hanterar brandfarliga eller explosiva varor över en tillståndspliktig mängd. Det kan vara verksamheter så som bensinstationer, industrier, skolor eller övrig verksamhet som säljer eller förvarar dessa varor. Exempel på brandfarliga varor är brandfarlig gas, vätska och brandreaktiva varor som fyrverkerier.

Mer information om vilka ämnen och mängder som är tillståndspliktiga finns på MSB.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Använd dig av den bifogade blanketterna som du finner längst ned på den här sidan. Fyll i blanketten och skicka till:

E-post: raddningstjansten@sunne.se

Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80, Sunne

I ansökan bifogar du:

  • Situationsplan, det vill säga en karta över tomten där den sökta åtgärden markeras. Alla delar av anläggningen ska tydligt markeras och måttsättas. Avstånd till tomtgränser och angränsande byggnader ska anges.
  • Vem som är ansvarig föreståndare, samt ersättare för denne.
  • För vissa anordningar krävs även klassningsplaner som visar riskzoner. Våra handläggare informerar dig om det behövs.
Handläggningstid

Efter att du skickat in din ansökan så granskas den, och därefter får du besked om tillståndet är beviljat eller avslaget. Den totala handläggningstiden för en fullständig ansökan är ungefär åtta veckor.


Alla våra beslut kan överklagas, information om hur du gör skickas med beslutet.


Avgifter som tas ut i samband med tillstånd baseras på en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Kontakta våra handläggare för mer information.