Tobak och e-cigaretter

Vill du sälja tobaksprodukter i din verksamhet behöver du söka tillstånd hos kommunen, för tobaksfria nikotinprodukter gäller anmälningskrav. Inga produkter innehållande tobak eller nikotin får säljas till personer under 18 år.

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är att minska befolkningens tobaksbruk. Det innebär att arbeta för att minska användningen av tobak, att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak och att vissa platser omfattas av ett rökförbud.

Tillstånd

För att sälja tobaksprodukter som cigaretter och snus behöver du söka tillstånd. En anmälan till miljö- och byggenheten behöver göras om du vill sälja elektroniska cigaretter, även kallat e-cigaretter eller vape, med tillbehör eller andra tobaksfria nikotinprodukter som vitt snus. Både ansökan om tillstånd och anmälan görs via vår e-tjänst.

Du behöver även ta fram ett egenkontrollprogram, med syftet att skapa bra rutiner som förenklar för din verksamhet att följa reglerna.

Miljö- och byggenheten ansvarar för tillsyn av din verksamhet.

Ansökan

För att miljö- och byggenheten ska kunna godkänna din ansökan måste du uppfylla de lagkrav som ställs på dig som handlare. Det innebär bland annat att du inte har några skulder hos Kronofogden, inte har några anmärkningar hos Skatteverket och att du inte förekommer i polisens belastningsregister.

Efter att du skickat in din ansökan så granskas den, och därefter får du besked om tillståndet är beviljat eller avslaget. Alla våra beslut kan överklagas, information om hur du gör skickas med beslutet.

Miljö- och byggenheten har rätt att ta ut en avgift för ansökan och tillsyn.

Rökfria miljöer

I rökfria miljöerna är det inte tillåtet att röka tobak, vattenpipa, örtprodukter eller e-cigaretter.

Områden som omfattas av rökförbudet:

  • Områden i anslutning till kollektiva färdmedel, så som perronger och busshållplatser.
  • Uteserveringar.
  • Inhägnade platser avsedda för idrott.
  • Allmänna lekplatser.
  • Entréer till allmänna lokaler, så som myndigheter, mataffärer och restauranger.